Cenové patterny

Veľmi často používanou praktikou v technickej analýze je sledovanie a rozpoznávanie takzvaných cenových patternov. Tieto patterny sa využívajú na predikovanie budúceho vývoja ceny podkladového aktíva. Technickým obchodníkom pomáhajú lepšie poznať oversupplied (prekúpené) a overdemand (prepredané) cenové oblasti. Medzi najčastejšie používané cenové patterny zaraďujeme:

- double top/double bottom (dvojitý vrchol/dvojité dno)
- triangles (triangle)
- head and shoulders (hlava a ramená)
- role reversal
- a iné

DOUBLE TOP/DOUBLE BOTTOM

Double top/double bottom je najznámejšia a najrozšírenejšia technika pre predikciu ďalšieho cenového vývoja. Tento pattern vzniká vtedy, ak cena stúpne/klesne na určitú úroveň, následne nastane korekcia a po korekcie cena opäť stúpne/klesne na približne rovnakú úroveň ako predtým. V tento okamih môže technický obchodník predpokladať, že cena sa po opätovnom dosiahnutí úrovne, nad/pod ktorú už nechcela v minulosti isť, nedostane ani tentokrát a znovu nastane korekcia.

Zdroj: www.barchart.com

Ako je na obrázku vidieť, double top/double bottom (ďalej len DT/DB) je pomerne častým cenovým patternom. Ako to u väčšiny cenových patternoch býva, nemá ani tento pattern striktné a presne stanovené pravidlá ako by mal vždy vyzerať. Záleží preto na každom obchodníkovi, ktoré DT/DB bude brať ako relevantné a ktoré už nie. Ak sa pozrieme na DB číslo 5, vidíme, že tento DB je súčasťou ďalšieho väčšieho DB-omu číslo 6. Podobných situácií na grafoch nájdeme veľmi veľa. Významným faktorom v problematike DT/DB býva to, či sa zároveň tento pattern nachádza na nejakej dôležitej SR úrovni. Niektorí technický obchodníci zasa sledujú iba tie DT/DB, ktoré sa nachádzajú v trende, iní obľubujú protitrendové DT/DB.
Takmer identickým patternom ako je DT/DB je triple top/triple bottom, avšak s tým rozdielom, že v tomto prípade technický obchodník čaká ešte jedno dodatočné odmietnutie cenovej hladiny v porovnaní s DT/DB. Ukážku triple top/triple bottom nájdete na dole priloženom grafe.

Zdroj: www.barchart.com

TRIANGLES

Veľmi používaným cenovým patternom sú tiež takzvané triangle alebo vlajky. V priložených obrázkoch si ukážeme rôzne typy a tvary tohto cenového patternu.

SYMMETRICAL TRIANGLE (SYMETRICKÝ TRIANGEL)

Na cenovom grafe postupne vznikajú nižšie vrcholy (lower highs) a vyššie dná (higher lows), čo značí nerozhodnosť trhu. Trh sa nachádza v akumulačnej alebo distribučnej fáze, po ktorej nastáva prerazenie. Toto prerazenie je vo väčšine prípadov v smere trendu.

ASCENDING AND DESCENDING TRIANGLES (RASTÚCE A KLESAJÚCE TRIANGLE)

V ascending triangle vznikajú na grafe higher lows a DT. V descending triangle vznikajú na grafe lower highs a DB. Trh sa nachádza v akumulačnej alebo distribučnej fáze. Následné prerazenie je väčšinou v smere predošlého trendu.

FLAGS (VLAJKY)

Vlajky sú trendovým patternom a vo veľkej väčšine prípadov tvoria korekciu, po ktorej nasleduje ďalší pohyb v smere predchádzajúceho trendu. Na grafe sa vytvárajú lower highs a lower lows v nastolenom uptrende alebo higher highs a higher lows v etablovanom downtrende.

SYMETRICKÝ KANÁL

Cena v grafe vytvára highs a lows na približne rovnakej úrovni, čo značí, že trh sa nachádza v rovnováhe. Breakout takéhoto kanála býva doprevádzaný významným pohybom v smere prerazenia. Tu však treba zároveň upozorniť, že veľké množstvo prerazení býva falošných a cena sa vracia späť do oblasti kanála. Konzervatívne využitie tohto cenového patternu je vstup do trhu nie ihneď po breakoute, ale až po následnej korekcií a po návrate ceny k vrchnej/spodnej časti kanála a prípadný vstup na základe role reversal.

HEAD AND SHOULDERS

Tento cenový pattern sa tvorí v troch fázach. V prvej fáze trh vytvorí nové high/low, ktoré neudrží a vytvorí sa korekcia. V druhej fáze trh prekoná predošlé high/low. Po tomto prekonaní predošlého vrcholu/spodku trh opať skoriguje. V tretej záverečnej fáze sa trh opäť pokúsi o nové high/low, avšak obchodníci nebudú ochotní pustiť cenu tak vysoko a tým nastane na trhu prevaha ponuky. Po prelomení tzv. neckline je možné otvoriť pozíciu a špekulovať na prípadný pohyb ceny v smere nášho odhadu.

ROLE REVERSAL

Tento cenový pattern sme si predstavili pri konzervatívnom vstupe pri cenovom patterne symetrického kanála a taktiež v predošlom článku o technickej analýze.

Cenové patterny a ich určovanie nie je prísne stanovené. Jeden obchodník môže v grafe vidieť iné patterny ako druhý obchodník. Je preto dôležité tieto významné patterny sledovať a brať do úvahy pri následnom predikovaní cenového vývoja daného inštrumentu.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>