Raiffeisen Bank International – problémové krajiny

Témou tohoto článku bude stručná analýza situácie v krajinách, ktoré majú určité problémy a v ktorých zároveň pôsobí aj RBI prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. V analýze sa zameriavam na vybrané fundamentálne ukazovatele dcérskych spoločností RBI a na ich kapitálovú pripravenosť, ktorá je veľmi dôležitá zvlášť v nepriaznivých podmienkach.

MAĎARSKO

Informácie o situácií v Maďarsku sú v stručnosti zverejnené aj v sekcii diskusia pod položkou Europe akcie – RBI. Napriek tomu si v stručnosti predstavme aktuálny problém v Maďarsku, ktorý negatívne ovplyvňuje pôsobenie RBI v tejto krajine. Základom celkového nepriaznivého dopadu je značné množstvo poskytnutých hypotekárnych pôžičiek v zahraničných menách a to konkrétne v švajčiarskom franku a eure. Po nedávnej depreciácií maďarského forintu voči týmto zahraničným menám sa stali hypotekárne pôžičky pre dlžníkov značným problémom. Približne 13% zhodnotenie švajčiarskeho franku a 10% zhodnotenie eura oproti maďarskému forintu od začiatku tohto roka spôsobilo, že poberateľom hypotekárnych úverov sa značne navýšili splátky za tieto úvery. Maďarská vláda preto pristúpila k možnosti splatiť jednorázovo takýto hypotekárny úver emitovaný v CHF alebo v EUR za fixne zvýhodnený kurz na úrovni 180 HUF/CHF respektíve 250 HUF/EUR (piatkový-4.11.2011 uzatvárací kurz bol na úrovni 250,7 HUF/CHF a 305 HUF/EUR). Predpokladaná výška straty pre RBI z takéhoto vládneho rozhodnutia sa odhaduje na úrovni zhruba 22 miliárd forintov (70 mil. Eur). Pri výške equity z konca roka 2010 na úrovni 151,516 mld.HUF, predstavuje táto strata okolo 14,5% jej hodnoty. V najbližšom období teda môžme čakať navýšenie kapitálu maďarskej dcéry. Prostredníctvom nasledujúcich údajov z 1H/2011 sa môžeme bližšie pozrieť na dôležité fakty v hospodárení RBI v Maďarsku.

Zdroj: http://www.rbinternational.com

1- z celkových poskytnutých pôžičiek je 45,5% poskytnutých retailovým zákazníkom, ktorí sú najväčšími držiteľmi hypotekárnych úverov v cudzej mene.

2- mierne pozitívnym faktom je celkom stabilný ukazovateľ net interest income a net fee and commission income na úrovni 76 mil.Eur a 22 mil.Eur.

3- v nasledujúcom období sa očakáva výrazne zhoršenie už aj tak vysokého ukazovateľa provisioning for impairment losses kvôli spomínanému vládnemu nariadeniu o možnosti predčasného splatenia hypotekárnych úverov v cudzej mene za zvýhodnené pevne stanovené kurzy.

4- loan/depozit ratio je na úrovni okolo 120%. Mierne zvýšenie depozitov, čo priaznivo ovplyvňuje bankový biznis RBI.

RUMUNSKO

Rumunsko sa pričinením hospodárskej krízy 2009 dostalo do ťažkostí s verejnými financiami a požiadalo o finančnú pomoc MMF. V rámci 20 miliardovej pôžičky sa Rumunsko zaviazalo okrem iného aj k privatizácií štátneho majetku. Tento proces sa však pričinením krízy v Európe a následným znížením trhovej ceny predávaných podnikov komplikuje. Celková nepriaznivá situácia sa v roku 2009 odzrkadlila v hospodárení RBI v Rumunsku prostredníctvom približne dvojnásobného nárastu položky provisions for impairment losses zo 193 mil RON (2008) na 432 mil RON (2009).

Zdroj: http://www.rbinternational.com

1- net interest income a net fee and commission income je na stabilnej úrovni

2- provisioning for imopairment losses je taktiež na stabilnej úrovni

3- loan/depozit ratio na úrovni okolo 120%. Stabilná situácia na strane depozitov je znak dôvery ľudí v bankový systém.

BIELORUSKO

Ďalšou problematickejšou krajinou, ktorá požiadala o pomoc MMF je Bielorusko. V dôsledku volieb sa táto krajina dostala kvôli nadmernému navýšeniu výdavkov do zhoršenej finančnej situácie. Určitá časť zahraničných finančných inštitúcií sa rozhodla opustiť túto krajinu.

Zdroj: http://www.rbinternational.com

1- net interest income a net fee and commission income je na stabilnej úrovni. Trading income je na vysokej úrovni kvôli veľkým výkyvom v trhovej hodnote bieloruského rubľa, čo priaznivo ovplyvnilo net profit na úrovni 46 mil.Eur za 2Q/2011.

2- provisionings for impairment losses je na veľmi priaznivej nízkej úrovni

3- v poslednom zverejnenom kvartály nastal pokles depozitov, avšak z dlhšieho hľadiska sa žiadny prudký pokles nepredpokladá.

4- očakáva sa postupný nárast a expanzia v tejto krajine z dlhodobého hľadiska

LEVERAGE RATIOS

Nasledujúca tabuľka nám ukáže stručný prehľad kapitálovej pripravenosti jednotlivých dcérskych spoločností RBI, ktoré pôsobia v spomínaných troch krajinách

Ako môžeme vidieť v priloženom obrázku, situácia v Maďarsku nie je optimálna. Aj keď sa od roku postupne finančná páka znižovala prostredníctvom navýšenia kapitálu, hodnoty sú stále na vyššej úrovni a pri očakávanej strate približne 22 mld.HUF je pravdepodobné ďalšie navyšovanie kapitálu dcérskej spoločnosti.

Situácia v Rumunsku je z pohľadu kapitálu a finančnej páky priaznivejšia ako situácia v Maďarsku. Finančná páka sa na konci roka 2010 znížila na úroveň 9,12 resp. 9,49.

Najpriaznivejšia situácia s ohľadom na kapitál spoločnosti je v Bielorusku, kde banka pôsobí s veľmi nízkou pákou na úrovni 6,55 resp. 6,73.

Nezanedbateľným faktom je pomerne nízka úroveň intangible assets, čo v prípade ďalších problémov nebude nadmerne zvyšovať náklady spôsobené impairmentom položky goodwill. Práve aj z takéhoto dôvodu vykázala konkurenčná spoločnosť Erste Group v 3Q/2011 značnú impairment loss v Rumunsku.

Situácia v problémových krajinách sa pre RBI vyvíja nepriaznivo hlavne v Maďarsku. V ostatných štátoch je situácia stabilná a dcérske spoločnosti majú dostatočný kapitál na prípadné horšie časy.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.


2 príspevkov na tému Raiffeisen Bank International – problémové krajiny

  1. smirnof: ano v polsku su podobne problemy ako v madarsku. vacsie mnozstvo hypotekarnych uverov denominovanych hlavne v CHF ktory vyrazne posilnil minule obdobie sposobuje tlak na retail zakaznikov. vlada v polsku vsak nezasiahla ako vlada v madarsku ktora zafixovala kurzy pre jednorazovu splatku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× six = 24

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>