Investor vs. špekulant

Cieľom tohto článku bude aspoň z časti objasniť rozdiel medzi investovaním a špekuláciou na finančnom trhu a uvedomenie si odlišností medzi týmito často nesprávne zamieňanými pojmami.

Akcioví, dlhopisoví, menoví a iní špekulanti vsádzajú svoje finančné prostriedky a snažia sa správne odhadnúť pohyb akcie, dlhopisu, menového páru alebo iného aktíva. Takýto štýl obchodovania sa často nazýva aj trading. Špekulácia na rast alebo pokles podkladového aktíva priaznivo vplýva na celkovú likviditu na finančných trhoch. Možností, akým spôsobom tradovať jednotlivé trhy je viacero. Z časového hľadiska rozdeľujeme traderov do týchto základných kategórií:

SCALPER

Scalping je obchodná metóda, ktorá je založená na veľkej početnosti realizovaných obchodov v rámci jedného dňa. Typický scalper sa snaží vo svoj prospech využívať veľmi malé trhové pohyby a preto je pre neho typické, že ich obchoduje s vysokým objemom obchodných kontraktov. Táto metóda si vyžaduje veľmi dobrú schopnosť koncentrovať sa a byť pripravený na obchod prakticky každú sekundu. Na scalpovanie trhu využívajú obchodníci veľmi nízke timeframe (TF) v rozsahu od 10 sekúnd do 5 minút.

DAYTRADER

Daytrader je obchodník, ktorý špekuluje na krátkodobý pohyb ceny daného aktíva. Všeobecne platí, že samotný vstup do trhu a  jeho následný výstup by mal byť realizovaný v rámci toho istého dňa. Početnosť obchodov tak závisí od agresivity obchodného štýlu každého daytradera. Rozsah najviac využívaných TF je od 1 minúty až po 4 hodinový TF. Do skupiny daytraderov zaraďujeme aj vyššie spomenutých scalperov.

SWINGOVÝ TRADER

Swingový obchodník sa pri svojom tradingu snaží obchodovať tzv. swingy. Veľmi často filtruje svoje potenciálne obchody na základe stanovenia klesajúceho alebo rastového trendu. To znamená, že svoje obchodné stratégie využíva len vtedy, ak začne trh trendovať určitým smerom. Dovtedy sa snaží do trhu nevstupovať a čaká na svoju príležitosť. Swingový obchodník sleduje cenové korekcie, ktoré využíva na prípadné otvorenie long alebo short pozícií. Tieto cenové korekcie môže sledovať a následne obchodovať na rôznych TF. Swingový trader môže patriť do skupiny daytraderov ako aj do skupiny dlhodobých traderov.

DLHODOBÝ TRADER

Dlhodobý trader špekuluje na rast alebo pokles ceny v rámci obdobia, ktoré je vyššie ako 1 obchodný deň. Nákupy a predaje realizuje s tým, že ich uzatvorí až v priebehu nasledujúcich dní alebo mesiacov. Svojimi obchodnými stratégiami sa snaží odhadovať dlhodobý vývoj ceny podkladového aktíva.

Na rozdelenie traderov do skupín sa dajú použiť aj ďalšie iné kritéria. Medzi často využívané patrí tiež rozdelenie  obchodníkov podľa finančného aktíva (akciový, opčný, menový, dlhopisový, arbitrážny obchodník a iné).

INVESTOR

Charakteristickým znakom špekulantov je to, že sa snažia odhadovať krátkodobé alebo dlhodobé cenové pohyby. Pri tejto činnosti využívajú rôzne technické a fundamentálne ukazovatele. Špekulanti ale takmer nikdy nekupujú finančné aktívum na základe jeho ocenenia alebo na základe stanovenia jeho reálnej hodnoty. Tento proces je charakteristický pre investorov, ktorý svoje investičné rozhodnutia vykonávajú na základe stanovenia vnútornej hodnoty finančného aktíva alebo na základe dlhodobých vyhliadok, či už priaznivých alebo nepriaznivých.

Cieľom investorov je teda nadobudnutie vlastníctva určitého aktíva a podieľanie sa na výnosoch, ktoré produkuje toto aktívum. Naopak, prvotným záujmom špekulantov nie je vlastniť dané aktívum, ale iba profitovať zo zmeny jeho trhovej ceny.

VALUE-INVESTING

Metóda value-investingu, respektíve investovania, ktoré je založené na hodnotovom princípe, je charakteristická snahou správne oceniť a ohodnotiť finančné aktívum. V prípade, že investor ocení akciu, dlhopis alebo iné aktívum na určitú hodnotu a stanoví jeho vnútornú cenu, môže túto hodnotu porovnávať s aktuálnou trhovou cenou, teda cenou za akú sa finančné aktívum obchoduje na burze. Ak je trhová cena nižšia ako je vnútorná hodnota finančného aktíva, dané finančné aktívum sa obchoduje s diskontom a hovoríme, že je preto podhodnotené. Naopak, ak je trhová cena vyššia ako je vnútorná hodnota finančného aktíva, dané finančné aktívum sa obchoduje s prirážkou a je preto nadhodnotené.

Metóda value investingu využíva tieto odchýlky trhovej ceny a vnútornej hodnoty vo svoj prospech. Value investor sa snaží kupovať finančné aktíva, ktoré sa na trhu obchodujú za nižšie ceny ako sú reálne hodné (akcie s P/B ratiom nižším alebo blízkym hodnote 1). Warren Buffett prirovnáva túto metódu ku kupovaniu jednodolárových bankoviek za 60 centov (v tomto prípade by sa akcia obchodovala za P/B=0,6). Takýto výhodný a zlacnený nákup nás potom bude chrániť pred prípadne ďalším poklesom trhových cien. Nákup podhodnoteného finančného aktíva pôsobí ako tzv. margin of safety (bezpečnostný vankúš). Tieto zákonitosti platia z jednoduchého a logického dôvodu. Ak investor kupuje akciu, ktorá sa obchoduje za 10 násobok jej vnútornej hodnoty (P/B=10), napríklad za 100 eur (vnútorná hodnota akcie je teda 10 eur), prípadný pokles trhovej ceny tejto akcie má oveľa väčší potenciál ako by mala tá istá akcia, ktorá by sa na trhu obchodovala za polovicu jej vnútornej hodnoty (P/B=0,5), t.j. za 5 eur. V tomto prípade by bol celkový potenciál straty na úrovni 5 eur, pričom pri nákupe rovnakej akcie za cenu 100 eur by bol celkový potenciál straty na úrovni 100 eur.

Rovnako platí tento princíp z pohľadu potenciálu rastu trhovej ceny danej akcie. Ak akciu nakúpim za 5 eur, jej prípadný potenciál nárastu ceny na burze je oveľa vyšší ako keby som danú akciu kúpil za cenu 100 eur. V tomto prípade by mohol byť rastový potenciál ceny už značne vyčerpaný. Value investing tak preto svojou filozofiou núti investorov dodržiavať základne pravidlo investovania – KUPUJ LACNO, PREDÁVAJ DRAHO ! ! !

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>