Volume Spread Analýza (VSA) – background a cenové bary 1

V predchádzajúcich dvoch článkoch, ktoré boli uverejnené v rámci seriálu článkov o Volume Spread Analysis (VSA), sme si vysvetlili základný mechanizmus fungovanie trhových cyklov z pohľadu jednotlivých trhových fáz – akumulácia, mark-up, distribúcia a mark-down. Vysvetlili sme si zákonitosti fungovania ponuky a dopytu, ktoré sú vytvárané a ovplyvňované trhovými účastníkmi – tzv. smart money (SM). V dnešnom článku sa zameriame na vysvetlenie pojmu a dôležitosti backgroundu, identifikáciu jednotlivých cenových barov z pohľadu VSA. Ďalej si vysvetlíme, čo tieto cenové bary znamenajú a aký majú vplyv na budúci odhad cenového vývoja.

BACKGROUND

Pri analyzovaní trhu z pohľadu VSA je veľmi dôležité si uvedomiť, že jednotlivé cenové bary nemôžeme pri predpovedaní budúceho cenového vývoja chápať izolovane. Mali by sme si byť vedomý toho, že prejavená sila alebo slabosť trhu musí byť podporená priaznivým backgroundom. To v skratke znamená, že pred konkrétnym nákupom alebo predajom cenného papiera, by mali byť na trhu vytvorené čo najideálnejšie podmienky pre náš predpokladaný cenový vývoj.

Zdroj: www.reuters.com

V priloženom obrázku vidíme, že pri analyzovaní trhu podľa VSA, nemôžeme jednotlivé bary chápať izolovane od celkovej trhovej situácie. Cenový bar na priloženom obrázku označený číslom 1 naznačuje, že cena by mala po tomto bare poklesnúť. Tento bar, ktorý nám naznačuje slabosť trhu sa zároveň nachádza na hranici high predošlého swingu a hornej hrane šikmého cenového range. Trader môže preto na prvý pohľad predpokladať, že cena naozaj pôjde smerom dole. Ak si ale všimneme predošlý cenový bar označený písmenom X (upbar na vysokom volume), zistíme, že tento cenový bar v sebe zahŕňa určitý effort smerom hore. Z tohto dôvodu sa dá skôr predpokladať, že cena prerazí spomínané oblasti odporu. Ďalším elementom, ktorý by nás mal odradiť od zamýšľaného short vstupu na bare číslo 1 je cenový bar označený písmenom Y. Rovnako ako cenový bar X, sa aj tento bar vytvoril na relatívne vysokom volume s close pri svojom high. Cenové bary označené písmenom X a Y sú dôležité prvky celkového backgroundu, ktorý nám naznačuje, že trh ešte nie je pripravený na pokles. V kombinácií s identifikovaným uptrendom, ktorý v danom čase na trhu prevládal, môžeme povedať, že celkový background pre short pozíciu na bare číslo 1 je nepriaznivý a trh je aj napriek tomuto menšiemu znaku slabosti pripravený na atakovanie nových highs.

ZÁKLADNÉ CENOVÉ BARY

Ešte predtým ako prejdeme ku konkrétnym cenovým barom VSA si musíme ozrejmiť niektoré základné pojmy, ktoré sa pri analýze prostredníctvom VSA často používajú.

UPBAR – Je to bar, ktorý má svoje close vyššie ako je close predchádzajúceho baru.

DOWNBAR – Je to bar, ktorý má svoje close nižšie ako je close predchádzajúceho baru.

Iné chápanie upbaru je založené na tom, že tento bar má close vyššie ako svoje open. V grafoch býva tento typ cenového baru často vyplnený zelenou farbou. Rovnako aj definícia downbaru môže byť upravená tak, že downbar chápeme ako cenový bar, ktorý má po vykreslení close nižšie ako svoje open. V grafoch býva tento typ cenového baru často vyplnený červenou farbou.

ŠIROKÝ BAR (WIDE SPREAD BAR) – svoj spread by mal mať 1,8 krát väčší ako predchádzajúci bar. Koeficient 1,8 je však individuálny.

ÚZKY BAR (NARROW SPREAD BAR) – svoj spread by mal mať 0,8 krát menší ako predchádzajúci bar. Takisto aj tu je koeficient 0,8 individuálny.

Veľkosť spreadu sa určuje ako rozdiel medzi high a low cenového baru.

CLOSE PRI HIGH BARU -close sa nachádza pri high, ak cena uzavrela v hornej tretine cenového baru. Hranica jednej tretiny je individuálna a môže sa líšiť u každého obchodníka.

CLOSE PRI LOW BARU – close sa nachádza pri low, ak cena uzavrela v dolnej tretine cenového baru. Hranica jednej tretiny je aj tu individuálna.

CLOSE V STREDE – close sa nachádza v strede, ak cena uzavrela medzi hornou a dolnou tretinou cenového baru.

CENOVÉ BARY Z POHĽADU VSA – ZNAKY SLABOSTI

Pojem slabosť (weakness) trhu znamená, že kupci, ktorí sú predstaviteľmi dopytu strácajú na trhu dych. Z tohto dôvodu môžeme očakávať, že v blízkom období cena poklesne.  Medzi cenové bary, ktoré nám pri analyzovaní trhu prostredníctvom VSA ukazujú slabosť trhu zaraďujeme UPTHRUST BAR, NO DEMAND, TOP REVERSAL, NARROW UPBAR NA VYSOKOM VOLUME, BUYING CLIMAX.

UPTHRUST BAR (UT BAR)

Charakteristika: veľké volume, široký bar, close v dolnej časti baru

Vznik: Tento bar sa v trhu vytvára pri vysokej obchodnej aktivite, čo sa často prejaví vo vytvorení relatívne vysokého volume a širokého spreadu. Cena bezprostredne po otvorení trhu začne rásť, vytvorí výrazné high a následne svoje close zavre v blízkosti svojho low. Tento proces sa vysvetľuje tým, že SM začali po otvorení trhu tlačiť cenu smerom hore, aby nalákali verejnosť k nákupu. Táto pod vplyvom obáv a strachu z premárneného a ušlého zisku začne nakupovať. Prostredníctvom tejto aktivity sa SM môžu následným predajom pohodlne zbavovať svojich nakúpených pozícií, ktoré od nich kupuje nalákaná verejnosť. Akonáhle sa SM zbavia týchto pozícií, nastáva pod vplyvom nadmernej ponuky pokles ceny. Trh preto začne klesať a close cena tak môže zavrieť v oblasti svojho low. UT je veľmi často vidieť aj v rámci cenovej korekcie v etablovanom downtrende alebo po dôležitých ekonomických správach.

Ďalšie charakteristiky:

- upthrust (UT) sa väčšinou objaví po širokom upbare s vysokým volume

- UT bar väčšinou vytvorí nové high, ktoré je vyššie ako high predošlého baru

- čím je UT na vyššom volume, tým je efektívnejší a tým môžeme sledovať väčšiu slabosť trhu

- čím je UT širší, tým je efektívnejší a tým môžeme sledovať väčšiu slabosť trhu

- čím je close UT nižšie, tým je daný UT významnejší. Ak je close v strede upthrustu, môžeme predpokladať, že v trhu je ešte dostatok dopytu a pohyb ceny smerom dole sa prejaví neskoršie.

Analýza cenového baru vytvoreného bezprostredne po upthruste

Po UT je veľmi dôležité sledovať to, aký typ cenového baru sa bezprostredne po ňom vytvorí. Ak sa vytvorí šikoký downbar na vysokom volume s close v spodnej časti baru, značí to potvrdenie slabosti trhu a obchodník by sa mal pripraviť na zmenu trendu. Ak je tento široký bar s close v spodnej časti baru na relatívne nízkom volume, značí to, že očakávaná zmena trendu nie je až tak jasná.

Ak je high downbaru, ktorý nasleduje po upthruste blízko low upthrustu, znamená to znak potvrdenia platnosti predošlého UT. Naopak, ak sa po upthruste vytvorí upbar s close blízko svojho high a zároveň blízko high predošlého upthrustu, znamená to, že daný UT sa neguje.

Priložený obrázok stručne sumarizuje možné situácie, ktoré by mohli nastať po vytvorenom upthruste. V situácií NEGÁCIA UT nie je zakreslené volume, pretože upbar na obrázku neguje UT na ľubovolnom volume.

V nasledujúcom článku si rozoberieme ďalšie cenové bary, ktoré sú znakmi slabosti trhu.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.