Cenné papiere z kupónovej privatizácie a ich hodnota

Väčšina ľudí v poslednom čase určite zaregistrovala verejnú diskusiu o cenných papieroch z kupónovej privatizácie a ich prevode na účet Fondu národného majetku (FNM). Aktuálny veľký záujem slovenských občanov o túto problematiku vyvolalo zaslanie faktúry na uhradenie poplatku, ktorý je účtovaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR (CDCP)  za správu týchto cenných papierov. Veľa ľudí zostalo z tejto faktúry zaskočených, pretože v mnohých prípadoch aj pozabúdali, že nejaké cenné papiere vlastnia. Celková situácia je navyše zaujímavejšia o fakt, že CDCP zasiela verejnosti faktúry za správu cenných papierov, ktoré sú v drvivej väčšine bezcenné a nemajú žiadnu reálnu hodnotu.

Predtým, ako sa rozhodnete bezplatne previesť svoje cenné papiere na účet FNM, mali by ste si ako zodpovedný individuálny investor zistiť, či vaše cenné papiere majú nejakú reálnu hodnotu. V niektorých prípadoch sa človeku nechce ani veriť, koľko cenných papierov s reálnou hodnotou bolo zatiaľ takto nezmyselne a zadarmo prevedených na účet FNM. Prehľad prevedených cenných papierov s reálnou hodnotou si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

Názov spoločnosti Sídlo

Počet akcií prevedených na FNM

Nominálna hodnota akcie (eur za kus )

1 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 368 33,20
2 Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava 573 33,20
3 UniCredit Bank Slovakia a. s. * Bratislava 60 6,14
4 UniCredit Bank Slovakia a. s. * Bratislava 20 6,14
5 Tatry mountain resorts, a.s. Liptovský Mikuláš 218 33,00
6 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 20 33,19
7 OTP Banka Slovensko, a.s. * Bratislava 1 584 3,98
8 OTP Banka Slovensko, a.s. * Bratislava 23 3,98
9 Tatra banka, a.s. Bratislava 1 3 800,00
10 Zentiva, a.s. Hlohovec 186 33,19
11 Holcim /Slovensko/ a.s. Rohožník 8 33,19
12 Doprastav, a.s. Bratislava 11 34,00
13 Biotika a.s. * Slovenská Ľupča 566 3 349 33,19
14 Biotika a.s. * Slovenská Ľupča 566 13 33,19
15 1. garantovaná a.s. * Bratislava 20 789 33,19
16 1. garantovaná a.s. * Bratislava 17 570 33,19
17 1. garantovaná a.s. * Bratislava 12 253 3,32
18 Druhá strategická, a.s. Bratislava 9 202 33,19
19 PLASTIKA a.s. Nitra 3 556 33,19
20 Prvá strategická, a.s. Bratislava 10 184 33,19
21 Majetkový Holding, a.s. * Bratislava 1 058 33,20
22 Majetkový Holding, a.s. * Bratislava 324 33,20

Zdroj: www.etrend.sk

Údaje v tabuľke sú z leta 2011, takže sa dá predpokladať, že počet bezplatne prevedených cenných papierov s reálnou trhovou hodnotou je v súčastnosti ešte vyšší. Ako s týmito cennými papiermi naloží FNM nie je známe…

AKO ZISTIŤ HODNOTU CENNÝCH PAPIEROV ?

Zistenie reálnej hodnoty cenných papierov v skutočnosti nie je vôbec náročné. Existuje viacero spôsobov ako sa to dá:

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE (BCPB)

Či sa váš cenný papier aktívne obchoduje na BCPB a či má aj reálnu trhovú hodnotu, zistíte tak, že po kliknutí na webovú adresu BCPB si v sekcii CENNÉ PAPIERE/TRHY zvolíte položku Zoznam cenných papierov. Následne sa vám načíta stránka so širokým zoznamom rôznych cenných papierov. Ak chcete vyselektovať iba svoj cenný papier, do kolónky Vyhľadať CP napíšte príslušný ISIN vášho cenného papiera. Pri zisťovaní hodnoty cenného papiera sa pozrite, či sa v stĺpci Posledný priemerný kurz nachádza nejaká číselná hodnota. Ak je v tomto stĺpci pri vašom cennom papieri zobrazených napríklad 18 EUR, znamená to, že trhová hodnota cenného papiera, ktorý vlastníte je 18 EUR. Ak ste svoj cenný papier medzi ostatnými nenašli alebo ak pri vašom cennom papieri nie je uvedená žiadna hodnota, neznamená to automaticky, že váš CP nemá reálnu hodnotu. V takomto prípade skúste zisťovať inde.

NAVŠTÍVTE BANKU

Ďalšou možnosťou ako zistiť, či váš cenný papier má nejakú hodnotu je navštíviť banku. V prípade, že CP má reálnu hodnotu a zároveň je verejne obchodovateľný na BCPB, môžete prostredníctvom svojej banky tento cenný papier na burze predať. Rovnako môžete cenný papier predať aj prostredníctvom tzv. obchodníka s cennými papiermi (o.c.p). Pre slovenské cenné papiere sa odporúča predaj alebo nákup prostredníctvom RM-S Market o.c.p. Pozor si však treba dať na poplatky, ktoré vám môže banka alebo o.c.p. v súvislosti s týmto predajom naúčtovať. Pri nízkej likvidite vášho cenného papiera môže byť tiež predajná cena značne nižšia ako posledný priemerný kurz cenného papiera.

OBCHODNÝ REGISTER SR

Na stránke Obchodného registra SR sa dá pomerne ľahko zistiť, či firma, ktorá váš cenný papier vydala ešte naozaj funguje alebo nie. Ak naďalej prevádzkuje svoju činnosť, váš cenný papier má reálnu trhovú hodnotu. Firma, ktorá sa podľa Obchodného registra SR nachádza už dlhšiu dobu v likvidácií alebo v konkurze, bude mať takmer na isto nulovú reálnu hodnotu a v tomto prípade môžete bez obáv previesť daný cenný papier na FNM.

Ak sa rozhodnete predať cenný papier, ktorý sa aktívne neobchoduje na BCPB, máte možnosť osloviť s ponukou nákupu danú firmu alebo spoločnosť, ktorá cenný papier emitovala. Ďalšiu možnosť predaja alebo nákupu cenných papierov z kupónovej privatizácie poskytuje stránka Akcionar.sk, kde nájdete uverejnené inzeráty na nákup alebo predaj konkrétnych CP. Pre zobrazenie najnovších inzerátov klikni SEM.

ZOZNAM CENNÝCH PAPIEROV PODĽA OSMA

OSMA je skratka pre Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov. Toto združenie uverejnilo na svojich stránkach prehľadný zoznam cenných papierov z kupónovej privatizácie. Tento zoznam zároveň informuje o tom, či daný cenný papier má reálnu hodnotu alebo nie. V tomto prípade však treba upozorniť, že tento zoznam je bez záruky a OSMA nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie týchto údajov. Pre zobrazenie tohto zoznamu v excelovskej tabuľke klikni SEM.

OSOBNÁ NÁVŠTEVA EMITENTA CP

Či daný cenný papier má reálnu hodnotu môžete zistiť aj tak, že navštívite sídlo spoločnosti t.j. sídlo emitenta, ktorý váš cenný papier vydal. Ďalšou možnosťou je navštíviť oficiálnu webovú stránku emitenta (ak ju má) alebo vyskúšať e-mailovú komunikáciu.

AKO PREVIESŤ BEZCENNÉ CP NA FNM ?

Ak ste zistili, že vaše cenné papiere nemajú žiadnu reálnu hodnotu, mali by ste ich previesť na účet FNM. Tento prevod môžete realizovať na pobočkách Slovenskej pošty alebo RM-S Market. Bezplatný prevod cenných papierov na FNM je možný do konca roka 2012. Pri tomto procese je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

ČO ROBIŤ, AK MI PRIŠLA FAKTÚRA OD CDCP ?

Faktúra na uhradenie poplatkov spojených s úschovou cenných papierov vám od CDCP môže prísť v nasledujúcich prípadoch:

1. FAKTÚRA VÁM PRIŠLA AJ NAPRIEK TOMU, ŽE STE UŽ SVOJE CP NA ÚČET FNM PREVIEDLI

V takomto prípade danú faktúru neuhrádzajte, pretože ju FNM uhradí za vás. Ak ju aj napriek tomu uhradíte, FNM by vám mal tieto peňažné prostriedky vrátiť.

2. FAKTÚRA VÁM PRIŠLA, PRETOŽE STE DRŽITEĽOM CP, KTORÉ MÁTE NA ÚČTE U CDCP

Či máte zriadený účet u CDCP zistíte tak, že na oficiálnej webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov v sekcii Overenie existencie účtu pre FO (v ľavom panely), následne kliknete na odkaz – Informácie pre fyzické osoby o vedení účtu majiteľa v evidencií CDCP. Na zobrazenej stránke musíte vyplniť kolónku s vašim rodným číslom a s overovacím kódom (treba opísať slovo z obrázku). Po kliknutí na tlačítko Odošli sa vám zobrazí, či účet s cennými papiermi máte zriadený alebo nie.

Ak sa rozhodnete cenné papiere previesť na FNM do konca roku 2012, poplatok spojený s vlastníctvom CP na účte u CDCP za vás uhradí FNM.

3. FAKTÚRA VÁM PRIŠLA ZA ZOMRETÚ OSOBU

V tomto prípade môže nastať hneď niekoľko situácií:

Ak chce príjemca faktúry dané cenné papiere po zomretom vlastniť, je treba začať dedičské konanie, po ktorom si ich bude môcť previesť na svoj vlastný účet CP.

Ak tieto cenné papiere príjemca faktúry vlastniť nechce, pretože nemajú žiadnu trhovú hodnotu, všeobecne sa odporúča poplatok nezaplatiť. Je však nutné dodať, že v tomto prípade zatiaľ neexistuje presne stanovený postup, či faktúru zaplatiť alebo nie (patová právna situácia). Príjemcovi faktúry sa naskytuje možnosť prevodu týchto cenných papierov na svoj účet, odkiaľ ich môže následne previesť na účet FNM. Toto sa však nezaobíde bez určitých nákladov.

Ak by ste mali ďalšie nejasnosti ohľadom tejto problematiky, kontaktujte ma buď na mojej e-mailovej adrese alebo napíšte svoj dotaz v DISKUSII.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.