Koncepcia value investovania

Pri premýšľaní o téme, na ktorú by mal byť napísaný dnešný článok ma napadlo, že paradoxne veľmi málo bola doposiaľ na našom investičnom portáli Value-Investing.sk predstavená a prezentovaná myšlienka samotného value investovania.

Koncept value investingu pochádza z nadčasových myšlienok Benjamina Grahama a Davida Dodda, ktorí túto investičnú metódu vyučovali a zároveň naďalej vytvárali na Kolumbíjskej univerzite už od roku 1928. Prvýkrát bola koncepcia value investingu zosumarizovaná v publikácii Security Analysis v roku 1934. Od vydania tejto knižnej prvotiny bolo následne publikovaných niekoľko ďalších vydaní. Knihu alebo, ak chcete učebnicu s názvom Intelligent Investor označil aj samotný Warren Buffett ako najlepšiu, akú kedy o investovaní čítal. Mimochodom, Warren Buffett, ktorý sa k metóde value investingu hlási, bol žiakom a neskôr zamestnancom Benjamina Grahama v jeho investičnom fonde. Samotného Grahama navyše označuje za človeka, ktorý mal hneď po jeho otcovi najväčší vplyv na jeho život.

Formy value investingu môžu mať množstvo odlišností, avšak jeho podstata je jasná – kupovanie podhodnotených akcií. Čo to znamena? Povedzme, že každá firma a tým pádom aj jej akciové cenné papiere majú svoju tzv. vnútornú hodnotu (intrinsic value). Ak sa nám akciový cenný papier takejto firmy podarí na trhu kúpiť za cenu nižšiu ako je vnútorná hodnota, môžeme povedať, že sme spravili výhodný nákup. Tento predpoklad následne nadväzuje na poznanie, že cena akcie danej firmy sa na burze z určitého časového hľadiska pohybuje v okolí svojej intrinsic value.

V priloženom obrázku vidíme vývoj trhovej ceny akcie (tenká hnedá čiara) a vývoj intrinsic value (hrubšia modrá čiara) za určité časové obdobie, ktoré sme si rozdelili do štyroch trhových fáz:

FÁZA-AB – v tejto fáze od bodu A do bodu B sa trhová cena akcie pohybuje nad vnútornou hodnotou akcie. Môžeme povedať, že počas tohto obdobia je trhová cena akcie nadhodnotená a investor by preto mal uvažovať s predajom takýchto akcií.

FÁZA-BC – v tejto fáze od bodu B do bodu C sa trhová cena akcie pohybuje pod vnútornou hodnotou akcie. Pre value investora je táto situácia stvorená na nákup akcií danej firmy.

FÁZA-CD – podobne ako vo fáze AB, aj v tejto môže investor vykonať výhodný predaj svojich akcií.

FÁZA-DE – rovnako ako v predchádzajúcej fáze BC, aj tu sa trhová cena akcie pohybuje pod intrinsic value, čo opäť znamená možnosť realizovať „zľavnený nákup“.

Z čoho vyplýva pohyb trhovej ceny a vnútornej hodnoty akcie?

Trhovú cenu akcie stanovuje trh na základe ponuky a dopytu po akciovom cennom papiere. Ponuka a dopyt sú tvorené obrovským množstvom investorov, ktorý medzi sebou nakupujú a predávajú cenné papiere.

Vnútornú hodnotu akcie si určuje investor sám na základe svojej analýzy. K samotnému predaju alebo nákupu ho môže viesť veľmi veľké množstvo faktorov ako sú fundamenty (hospodárske výsledky firiem, vyhliadky budúcich ziskov firiem alebo celého odvetvia atď.), technické parametre akcie (technická analýza samotnej akcie pomocou VSA analýzy, indikátorov atď.) alebo celková makroekonomická situácia (vyhliadky ekonomiky ako celku, recesia, expanzia atď.).

Value investor určuje vnútornú hodnotu akcie väčšinou na základe fundamentálnych parametrov. Váhu a dôležitosť jednotlivých ukazovateľov si musí zvážiť každý investor samostatne. Na našom investičnom portály sa zameriavame na výber akcií firiem, ktoré majú stabilnú ziskovosť, dobrú finančnú pozíciu, vyplácajú pravidelne dividendy, majú konkurenčnú výhodu oproti iným firmám atď. Po zvážení týchto rôznych parametrov dospejeme k stanovení vnútornej hodnoty akcie. Realizácia samotného nákupu potom závisí od trhovej ceny, za ktorú sa dá akcia nakúpiť. Takýto investičný štýl kupovania podhodnotených akcií nám zabezpečuje dostatočný bezpečnostný vankúš (margin of safety) pred ďalším poklesom trhovej ceny akcie.

Ak sa pýtate, či je rozumné kupovať aj nadhodnotené akcie, tak jednoznačná odpoveď neexistuje. Samozrejme, takéto akciové cenné papiere môžeme nakúpiť, avšak musíme si byť vedomý absencie bezpečnostného vankúša. Akcie nadhodnotených firiem sú viazané na budúce pozitívne očakávania investorov (rast ziskov, tržieb, dividend atď.). V prípade nenaplnenia týchto vysokých očakávaní, môže trhová cena výrazne poklesnúť.

Pamätajte, že v investičných teóriách existuje obrovské množstvo spôsobov a metód ako určiť a kvantifikovať vnútornú hodnotu akcie. Každá metóda má svoje výhody ako aj svoje nevýhody.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.