Firmy platiace dividendy – áno, či nie ?

Už dlhšiu dobu pravidelne dostávam otázky, ktoré sa týkajú môjho pohľadu na dôležitosť vyplácania dividend. Nie je jedno z tvojich investičných pravidiel – kupovať akcie iba takých firiem, ktoré vyplácajú dividendy – obmedzujúce? Neutečie ti takto veľké množstvo výhodných investícií? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim načrtnúť niekoľko dôvodov, prečo sa svojho dividendového pravidla budem naďalej držať a prečo toto pravidlo považujem za dôležité.

ČO JE TO DIVIDENDA

Dividenda je podiel na zisku spoločnosti vyplatený akcionárom spoločnosti, a to buď kmeňovým alebo prioritným, za určité časové obdobie. V rámci Európy je vyplácanie dividend realizované väčšinou raz za jeden rok, pričom na druhej strane Atlantiku v USA sú dividendy svojim akcionárom najčastejšie vyplácané každý štvrťrok (každý kvartál v rámci jedného roka).

Dividendový výnos (Dividend yield) zistíme tak, že celkovú ročnú výšku vyplatených dividend za akciu vydelíme trhovou cenou akcie. Ak toto číslo vynásobíme číslom 100, získame ročný dividendový výnos v percentách.

PREČO ÁNO

V nasledujúcej časti sa pokúsim zhrnúť niekoľko faktorov, ktoré sú pozitívne spájané s aktívnym prístupom k vyplácaniu dividend:

Stabilita firmy

Firmy s dlhodobou tradíciou vyplácania dividend sa považujú za stabilne ziskové a vysoko solventné. Takéto firmy sú investormi chápané ako prestížne. Je všeobecne známe aj to, že firmy pravidelne vyplácajúce dividendy nepodliehajú natoľko cenovým výkyvom ako firmy, ktoré dividendy neplatia.

Pozor však na firmy, ktoré vyplácajú vyššie dividendy ako je ich zisk na akciu (earning per share), ktoré vyplácajú dividendy na úkor zvyšovania svojho dlhového zaťaženia (aby vyplatili dividendy si musia pravidelne požičiavať) atď. Takáto dividendová politika nie je z dlhodobého hľadiska udržateľná a investor preto v budúcnosti môže očakávať zníženie celkovej dividendy alebo jej úplné prerušenie vyplácania.

Prístup podniku k akcionárom

Dlhodobá dividendová politika firmy vypovedá o priaznivom prístupe k akcionárom spoločnosti, ktorí môžu s veľkou pravdepodobnosťou očakávať pravidelný cash flow z realizovanej investície. Mnoho akciových investorov si takto v zahraničí zabezpečuje a buduje pasívny príjem na dôchodkový vek.

Margin of safety

V prípade nízkeho kapitálového výnosu resp. kapitálovej straty (pohyb cien samotných akcií) zabezpečuje prijatá dividenda investorovi napriek poklesu celkovej hodnoty portfólia stabilný očakávaný cash flow, ktorý následne môže skúsený investor použiť na nákup ďalších akcií. V prípade výrazných trhových poklesov totiž hraje voľná hotovosť určená na nákup lacných akcií dôležitú úlohu v samotnom investovaní (cash is king).

Možnosť voľby

S predchádzajúcim bodom úzko súvisí aj možnosť voľby investora, použiť finančné prostriedky z prijatých dividend tak, ako sám uzná za vhodné. Firmy, ktoré nevyplácajú dividendy zo svojich ziskov sa totiž odvolávajú na to, že tieto ušetrené prostriedky budú použité na reinvestovanie do ďalšieho rozvoja podniku. V tomto prípade musí investor akceptovať použitie finančných prostriedkov podnikovým manažmentom, pretože bez vplyvu na riadenie spoločnosti nemá možnosť nijako ovplyvniť tieto rozhodnutia.

PREČO NIE

V nasledujúcej časti sa pokúsim zhrnúť niekoľko faktorov, ktoré sú negatívne spájané s aktívnym prístupom k vyplácaniu dividend:

Zdanenie

Jednou z najväčších nevýhod, ktoré sa spájajú s vyplácaním dividend je ich zdaňovanie. V nasledujúcej tabuľke je znázornená výška zdaňovania dividend podľa jednotlivých krajín.

 

Krajina(Country) Daň z dividend (Withholding Tax Rate for Dividends)
Chile 35.0%
Malta 35.0%
Switzerland 35.0%
Philippines 30.0%
United States 30.0%
Sweden 30.0%
New Zealand 30.0%
Australia 30.0%
Finland 28.0%
Denmark 28.0%
South Korea 27.5%
Italy 27.0%
Germany 26.4%
Austria 25.0%
Belgium 25.0%
Malaysia 25.0%
Norway 25.0%
France 25.0%
UK – REITS 20.0%
Taiwan 20.0%
Portugal 20.0%
Serbia 20.0%
Slovenia 20.0%
Ireland 20.0%
Israel 20.0%
Indonesia 20.0%
Spain 19.0%
Poland 19.0%
Romania 16.0%
Kuwait 15.0%
Turkey 15.0%
Czech Republic 15.0%
Lithuania 15.0%
Kazakhstan 15.0%
Brazil 15.0%
Bulgaria 15.0%
Luzembourg 15.0%
Russia 15.0%
Ukraine 15.0%
Canada 15.0%
The Netherlands 15.0%
Bangladesh 15.0%
Iceland 15.0%
China – B Shares 10.0%
Sri Lanka 10.0%
Thailand 10.0%
China – C Shares 10.0%
Kenya 10.0%
Latvia 10.0%
Lebanon 10.0%
Greece 10.0%
Hungary 10.0%
Mexico 10.0%
Moroccco 10.0%
Nigeria 10.0%
Japan 10.0%
Macedonia 10.0%
Pakistan 10.0%
China – A Shares 10.0%
Saudi Arabia 5.0%
Bosnia 5.0%
Peru 4.1%
Singapore 0.00%
Slovakia 0.00%
UAE 0.00%
Crotia 0.00%
Oman 0.00%
Qatar 0.00%
Vietnam 0.00%
Argentina 0.00%
South Africa 0.00%
Tunisia 0.00%
UK 0.00%
Cyprus 0.00%
India 0.00%
Bahrain 0.00%
China – Red Chips 0.00%
Colombia 0.00%
Jordan 0.00%
Mauritius 0.00%
Egypt 0.00%
Estonia 0.00%
Hong Kong – Local Shares 0.00%

 

Brzdenie rozvoja firmy

Ako už bolo vyššie spomínané, celková výška vyplatených dividend je zároveň suma, ktorá mohla byť investovaná do ďalšieho rozvoja podniku. Z tohto pohľadu môžeme v prípade agresívne sa rozvíjajúcich firiem hodnotiť vyplácanie dividend ako neefektívne. Ide hlavne o obdobie spojené so začiatkom podnikania a expanzívnych fáz vývoja podniku (uvádzanie nových výrobkov na trh, inovácie, výskum atď). Veľmi pekným príkladom je úspešná firma Apple, ktorá iba nedávno po veľmi dlhej dobe (naposledy vyplatená dividenda 6. októbra 1995) pristúpila k opätovnému vyplácaniu dividend.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.