Superinvestor Benjamin Graham

Benjamin Graham sa všeobecne považuje za otca a priekopníka metódy value investovania, ktorú začal vyučovať na Kolumbíjskej univerzite už v roku 1928. Jeho kniha Inteligentný investor považujú mnohí známi investori za najlepšiu knihu o investovaní vôbec. Medzi nasledovateľov a žiakov Benjamina Grahama patria takí investori ako je Warren Buffett, Walter Schloss, William Ruane a iní. Warren Buffett dokonca v jednom rozhovore o Benjaminovi Grahamovi povedal, že na jeho život mal po jeho otcovi najväčší vplyv. Dôkazom týchto slov je, že svojmu synovi Howardovi dal meno Howard Graham Buffett.

Benjamin Graham sa pri investovaní riadil týmito niekoľkými pravidlami:

1. Earnings-to-price výnos (zisk na akciu/cena akcie) musí byť minimálne dvakrát taký ako výnos dlhopisu, ktorý má rating AAA (napríklad výnos 10 ročných amerických dlhopisov). To znamená, že ak má náš benchmarkový dlhopis s ratingom AAA výnos 3 %, hľadáme iba také akcie firiem, ktoré majú pomer zisk a ceny minimálne 6%.

2. P/E ratio musí byť o 4/10 menšie ako je najvyšší priemer P/E ratia za posledných 5 rokov. (Ak pred dvomi rokmi mala akcia priemerné P/E ratio za posledných 5 rokov na úrovni 20, hľadáme iba také firmy, ktoré majú dnes P/E ratio maximálne 12).

3. Dividendový výnos akcie musí byť minimálne vo výške 2/3 výnosu z dlhopisu, ktorého rating je AAA. Na základe príkladu, ktorý opisujeme v bode 1, pri 3% výnose z AAA dlhopisu nám postačuje, aby spoločnosť vyplácala dividendu vo výške 2%.

4. Cena akcie musí byť na úrovni maximálne 2/3 z účtovnej hodnoty hmotných aktív na 1 akciu. Ak účtovná hodnota hmotných aktív na akciu je 9 eur, potom nákupná cena akcie nesmie byť vyššia ako 6 eur.

 5. Cena akcie musí byť na úrovni maximálne 2/3 takzvanej “net current asset value”, ktorú vypočítame ako rozdiel obežných aktív a celého dlhu. Fixné aktíva do výpočtu nezahŕňame.

6. Celková zadĺženosť spoločnosti musí byť nižšia ako celková suma hmotných aktív.

7. Current ratio musí byť minimálne na úrovni 2 a viac. Tento ukazovateľ likvidity vypočítame ak vydelíme celkové obežné aktíva (current assets) s celkovými obežnými záväzkami (current liabilities).

8. Celkový dlh musí byť rovný alebo menší ako dvojnásobok hodnoty net current asset value.

9. Rast ziskov musí byť na úrovni minimálne 7% ročne pri zloženom úročení. To znamená, že sa zisk za posledných 10 rokov musí minimálne zdvojnásobiť.

10. Rast ziskovosti musí byť stabilný, čo nám zaručuje pravidlo, že spoločnosť nesmie vykázať viac ako 5%-ný pokles ziskov v dvoch z posledných 10 sledovaných rokoch.

PRIESTOR NA DISKUSIU K TOMUTO ČLÁNKU NÁJDETE TU.

<- Kliknite,ak sa vám článok páčil.