Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 2

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali analýzou kapitálu v spoločnosti Raiffeisen Bank International (RBI) a popísali sme si postup ako vypočítať upravenú výšku kapitálových ukazovateľov. Dnes sa pozrieme na kapitálové ukazovatele a ich vývoj Čítaj celý článok


Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 1

Počas minulého týždňa vyšiel od ratingovej agentúry Standard and Poor´s report o bankových inštitúciách v Rakúsku. V tejto správe bolo agentúrou zdôraznené, že výška kapitálu rakúskych bánk je v porovnaní s konkurentmi na nedostatočnej úrovni. V dnešnom prvom článku sa Čítaj celý článok


Zisk na akciu – Earnings per share (EPS) 2

V minulom článku sme si popísali niekoľko základných informácií o veľmi často používanom ukazovateľovi Earnings per share (EPS). Zistili sme, že EPS rozdeľujeme podľa kapitálovej štruktúry firmy na basic a dilutive. Následne sme si na názornom príklade ukázali výpočet jednotlivých Čítaj celý článok


Zisk na akciu – Earnings per share (EPS) 1

Ukazovateľ earnings per share (EPS) je vo svete financií a investovania veľmi sledovaný indikátor. Pri zverejňovaniach hospodárskych výsledkov sa k nemu viažu rôzne očakávania a predikcie, ktorých naplnenie alebo nenaplnenie ovplyvňuje cenu akcie samotnej firmy. Výpočet a veľkosť Čítaj celý článok


Výkaz ziskov a strát (Income Statement) – profit a margin

Ešte predtým ako sa rozhodneme nakúpiť akcie nejakej firmy, mali by sme si dôkladne preveriť výkaz ziskov a strát – income statement. Informácie, ktoré v tomto výkaze nájdeme nám pomôžu zodpovedať otázky ohľadom slabých a silných stránok danej firmy, predikovania budúceho Čítaj celý článok


Základné položky finančných výkazov

Analýza finančných výkazov vyžaduje podrobné porozumenie o tom, ako firmy alebo spoločnosti zaznamenávajú svoje aktivity do príslušných účtov v týchto výkazoch. Z tohto dôvodu sa v dnešnom článku zameriame hlavne na základné vysvetlenie jednotlivých položiek aktív (Assets), Čítaj celý článok


Analýza finančných výkazov (Financial statement analysis)

Zverejňovanie finančných výkazov využívajú spoločnosti na to, aby prezentovali  svoju finančnú výkonnosť investorom, veriteľom a iným záujmovým skupinám. Podstatou financial statement analysis je oboznámenie účastníkov trhu o finančnej situácií spoločnosti, na základe Čítaj celý článok