Raiffeisen Bank International – kapitálová štruktúra a situácia v Maďarsku 1

V poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o potrebe rekapitalizácie európskych bánk. Tento proces úzko súvisí s požiadavkami European Banking Authority (EBA), ktorá vydala nariadenie o zvýšení kapitálovej primeranosti (konkrétne core tier 1 capital ratio) na úroveň 9% do 30.júna 2012. Čítaj celý článok


Raiffeisen Bank International – problémové krajiny

Témou tohoto článku bude stručná analýza situácie v krajinách, ktoré majú určité problémy a v ktorých zároveň pôsobí aj RBI prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. V analýze sa zameriavam na vybrané fundamentálne ukazovatele dcérskych spoločností RBI a na ich kapitálovú pripravenosť, Čítaj celý článok