Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 2

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali analýzou kapitálu v spoločnosti Raiffeisen Bank International (RBI) a popísali sme si postup ako vypočítať upravenú výšku kapitálových ukazovateľov. Dnes sa pozrieme na kapitálové ukazovatele a ich vývoj Čítaj celý článok


Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 1

Počas minulého týždňa vyšiel od ratingovej agentúry Standard and Poor´s report o bankových inštitúciách v Rakúsku. V tejto správe bolo agentúrou zdôraznené, že výška kapitálu rakúskych bánk je v porovnaní s konkurentmi na nedostatočnej úrovni. V dnešnom prvom článku sa Čítaj celý článok


Raiffeisen Bank International – kapitálová štruktúra a situácia v Maďarsku 2

V predchádzajúcom článku sme si stručne predstavili kapitálovú štruktúru Raiffeisen Bank International na konci roku 2010. Objasnili sme si pojmy ako subordinated capital, hybrid tier 1 capital alebo supplementary capital. Odhadli sme výšku core tier 1 capital ratio Čítaj celý článok


Raiffeisen Bank International – kapitálová štruktúra a situácia v Maďarsku 1

V poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o potrebe rekapitalizácie európskych bánk. Tento proces úzko súvisí s požiadavkami European Banking Authority (EBA), ktorá vydala nariadenie o zvýšení kapitálovej primeranosti (konkrétne core tier 1 capital ratio) na úroveň 9% do 30.júna 2012. Čítaj celý článok


Raiffeisen Bank International – problémové krajiny

Témou tohoto článku bude stručná analýza situácie v krajinách, ktoré majú určité problémy a v ktorých zároveň pôsobí aj RBI prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. V analýze sa zameriavam na vybrané fundamentálne ukazovatele dcérskych spoločností RBI a na ich kapitálovú pripravenosť, Čítaj celý článok