Fundamentálna analýza

Veľmi často používaným prístupom analýzy akcií, dlhopisov a iných aktív je fundamentálna analýza. Fundamentálna analýza vychádza z predpokladu, že na trhu existujú podhodnotené a nadhodnotené cenné papiere. Ide o také cenné papiere, ktorých vnútorná hodnota, ktorá je stanovená metódami fundamentálnej analýzy, sa líši od aktuálnej ceny kótovanej na niektorom akciovom trhu. Metóda value investingu sa zaoberá práve týmito, trhom zle ocenenými aktívami, ktoré majú z nejakého dôvodu zníženú alebo zvýšenú trhovú cenu oproti jej vnútornej hodnote. Podhodnotené akcie, ktoré sa obchodujú na nízkej trhovej cene v porovnaní s jej vnútornou hodnotou sú obchodované s určitým diskontom a tým sa stávajú atraktívne pre prípadný nákup. Naopak aktíva, ktoré sú nadhodnotené a majú preto zvýšenú trhovú cenu oproti jej vnútornej hodnote sa stávajú zaujímavou príležitosťou na predaj. Okrem odhadu alebo výpočtu vnútornej, účtovnej alebo inej hodnoty cenného papiera je fundamentálna analýza schopná poskytovať krátkodobé i dlhodobé projekcie ekonomickej a finančnej sily krajiny, odvetvia, sektoru a jednotlivých spoločností.

Prehľad publikovaných článkov o fundamentálnej analýze

ČLÁNOK ČÍSLONÁZOV ČLÁNKUODKAZ NA ČLÁNOK
24.EVN – nákupná cena a ziskovosť podľa segmentovSEM
23.EVN – analýza finančných výkazovSEM
22.Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 2SEM
21.Analýza kapitálu v Raiffeisen Bank International 1SEM
20.PVA Tepla – analýza finančných výkazovSEM
19.Analýza novovzniknutého projektu PohárVína.skSEM
18.Firmy platiace dividendy – áno, či nie ?SEM
17.Koncepcia value investovaniaSEM
16.Kreatívne účtovníctvoSEM
15.Soft facts a hard factsSEM
14.Úvod do private equity – pokračovanieSEM
13.Úvod do private equitySEM
12.Zisk na akciu – Earnings per share (EPS) 3SEM
11.Zisk na akciu – Earnings per share (EPS) 2SEM
10.Zisk na akciu – Earnings per share (EPS) 1SEM
9.Výkaz ziskov a strát (Income Statement) – profit a marginSEM
8.Dlhopisy a ich charakteristikaSEM
7.Základné položky finančných výkazovSEM
6.Účtovná hodnota akcií obchodovaných na Burze cenných papierov BratislavaSEM
5.Analýza finančných výkazov (Financial statement analysis)SEM
4.Faktory ovplyvňujúce cenu akciíSEM
3.Price/Book ValueSEM
2.Akcie a klasifikácia ich hodnotySEM
1.Základy fundamentálnej analýzySEM