Technická analýza

Technická analýza je spôsob analýzy aktív, ktorej cieľom je predikcia budúceho vývoja ich cien prostredníctvom rôznych technických metód. Technický analytik svoju pozornosť sústreďuje výhradne na cenový graf, objem uskutočnených obchodov a rôzne indikátory odvodené z cien podkladového aktíva. Základ technickej analýzy vychádza z myšlienky, že všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na budúci vývoj ceny aktíva, boli v danom grafe už započítané, keďže mnoho ľudí malo tieto správy oveľa skôr, ako prenikli na trh. Reakcia týchto ľudí sa tak v danom grafe pravdepodobne už nejakým spôsobom prejavila a včasným zachytením takéhoto signálu je možné profitovať.

V rámci technickej analýzy sa po predstavení jej základných pojmov podrobnejšie zameriam na problematiku price action spojenú s volume spread analýzou (VSA), ktorú taktiež popri fundamentálnej analýze využívam pri nákupe alebo predaji danej akcie.

Prehľad publikovaných článkov o technickej analýze

ČLÁNOK ČÍSLONÁZOV ČLÁNKUODKAZ NA ČLÁNOK
8.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 3SEM
7.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 2SEM
6.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 1SEM
5.Volume Spread Analýza (VSA) - trhové fázy 2SEM
4.Volume Spread Analýza (VSA) - trhové fázy 1SEM
3.Cenové patternySEM
2.Support and ResistanceSEM
1.Základy technickej analýzySEM