Volume Spread Analýza (VSA)

Volume spread analýza (VSA) je súčasťou technickej analýzy. Ako vyplýva z jej názvu, VSA sa zaoberá analyzovaním volume (objem obchodov) a spreadu jednotlivých cenových úsečiek. Pomocou tohto procesu sme schopný určiť, či na trhu aktuálne prevláda ponuka, dopyt alebo sa trh pohybuje v rovnováhe. Analyzovanie aktuálnej trhovej situácie z pohľadu ponuky a dopytu nám následne pomáha v odhadovaní cenového vývoja finančného inštrumentu a vytvára sa nám tak zaujímavá možnosť profitovať na zmene tejto ceny.

Prehľad publikovaných článkov o VSA

ČLÁNOK ČÍSLONÁZOV ČLÁNKUODKAZ NA ČLÁNOK
5.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 3SEM
4.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 2SEM
3.Volume Spread Analýza - background a cenové bary 1SEM
2.Volume Spread Analýza (VSA) - trhové fázy 2SEM
1.Volume Spread Analýza (VSA) - trhové fázy 1SEM